KDO K NÁM MŮŽE PŘIPLOUT

Uděláme vše pro to, aby jste se jako hosté cítili pohodlně a v zájmu bezpečnosti našich návštěvníků Vás žádáme, abyste dodržovali pravidla chování v clubu. Club Nevis je soukromý club. Pravidla platí pro všechny návštěvníky clubu. Pro udržení příjemné a přátelské atmosféry clubu prosíme všechny o slušné chování. Ionizace prostor před každou akcí, orientační měření teploty při vstupu.

NEBUDE VPUŠTĚN

Do našeho Nevis Clubu nebude vpuštěn nikdo ve špinavém oblečení a zanedbaném zevnějšku. Nemusíte držet dress code od Hugo Bosse, ale základní hygienická pravidla platí pro všechny návštěvníky našeho Nevis Clubu.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Každý zájemce musí vždy při vstupu do našeho Nevis Clubu uhradit členský příspěvek. Výše členského příspěvku je vždy uvedena před samotnou akcí ve stanovený den. Pro Vaše bezpečí přijímáme online platby přes platební bránu GoPay a platby přes platební terminál. Po přijaté platbě Vám bude předána clubová karta s QR kódem na danou akci. Ceník vstupného viz odkaz "ceník" Členové clubu jsou vázáni dodržováním Clubových pravidel.

OMEZENÍ

Hosté mladší 18 let nebudou do Nevis Clubu vpuštěni. Do Nevis Clubu není povolen vstup osob ve viditelně podnapilém nebo zdrogovaném stavu. Je zakázáno vnášet a užívat drogy v prostorách clubu. Se souhlasem obsluhy je dovoleno kouřit v kuřárně. Je zakázán vstup osob s pohlavními a infekčními onemocněními. Pamatujte na Vaše zdraví i zdraví ostatních.

OSTROV TOLERANCE

Buďte zdvořilí. Respektujte sebe i ostatní hosty. Nevytvářejte konfliktní situace. Pamatujte, že řečené NE znamená skutečné NE! V Nevis Clubu je přísně zakázáno užívání mobilních telefonů, pokud se bez svého mobilního miláčka neobejdete, jednoduše k nám nechoďte. Váš vypnutý mobilní telefon a Vaše cennosti se budou cítit v naprostém bezpečí v našem bezpečnostním trezoru. Dále je v prostorách Nevis Clubu zakázáno jakékoliv používání videokamer a jiného nahrávacího zařízení. Každý kdo naruší toto pravidlo, bude z clubu automaticky navždy vykázán s pokutou 10.000,- ( slovy : deset tisíc korun českých ) K Vaší zábavě a odreagování jsou Vám k dispozici veškeré prostory našeho Nevis Clubu.

Scroll to Top